wz
vyleteni.jpg, 78kB
Litomyšl
lesopark Černá hora

Pomístní název Černá hora přimomíná spolu s hrází rybníka, ležícího patrně v místech pozdějšího Primátorského rybníka, zápis v litomyšlské městské knize k roku 1498, který zmiňuje "lůku, kteráž leží na Črnů horů pod hrází".
     O zalesňování pozemků v prostoru Černé hory bylo rozhodnuto 6. září 1899 se P1600175_small.JPG, 15 kBzáměrem mj. ochrany pramenů pitné vody pro město a vytvoření lesoparku pro rekreační potřeby litomyšlských občanů v náhradu za zrušený knížecí háj Kabát a Nedošínskou oboru. S výsadbou dřevin, převážně jehličnanů, bylo započato v dubnu 1901 podle projektu nadlesního v Budislavi Josefa Cacha v areálu vpravo od strakovské silnice k silnici janovské. Zalesněno byo 16,5 ha pozemků.
     V roce 1904 byla na Černé hoře postavena hájovna. Za dva roky rozhodla litomyšlská městská městská rada vystavět chodník od Žaboškrti až na Černou horu. A vysázení stromořadí podél okresní silnice. V roce 1922 byla správci hájovny a polesí udělena hostinská koncese.
     V roce 1949 zahrnoval polesí Černá hora 46 ha lesa, když ještě téhož roku byly P1600160_small.JPG, 9 kBzalesněny další 4 ha půdy. V roce 1952 byl lesní majetek města Litomyšle vyvlastněn a v náslujících letech byla péče o kdysi upravený městský lesopart zanedbávána. I přesto vznikl za sportovním stadionem vedle Černé hory autokempink Primátor a v sedmdesátých letech zde byl otevřen tzv. "areál zdraví".
     V roce 1992 získalo město Litomyšl původní lesní majetek, tedy i les na Černé hoře zpět. V současné době usiluje správa městských lesů o zlepšení podmínek pro rekreační využití celé této reality.